Tagged: image generator

เครื่องมื่อสร้างรูปภาพสำหรับนักทำเว็บ ไม่ต้องง้อโฟโต้ชอป

เครื่องมื่อสร้างรูปภาพสำหรับนักทำเว็บ ไม่ต้องง้อโฟโต้ชอป

  สำหรับการทำเว็บ 2.0 (Web 2.0) นั้นในการทำรูปภาพให้เข้ากับเว็บเราก็จะทำให้เว็บไซต์เราดูโก้ไปไม่น้อยเลยทีเดียวเชียว ถ้าใครไม่ถนัดเรื่องการใช้ Photoshop ในการทำรูปภาพสไตล์สำหรับ Web...

Send this to a friend