Tagged: Email

Gmail ประกาศคลิปวิดีโอที่ชนะแล้ว

Gmail ประกาศคลิปวิดีโอที่ชนะแล้ว

ข่าวนี้อาจจะเก่าไปหน่อย แต่ว่ามันน่าสนใจดีเลยเอามาให้ดูครับ เป็นคลิปวิดีโอ โป๊ เอ้ย ไม่ใช่ๆ เป็นคลิปวิดีโอของผู้ชนะในการประกวด Gmail ครับ โดยในคลิปวิดีโอต้องมีรูปซองจดหมาย...

Send this to a friend