วิธี Shutdown เครื่องอย่างง่ายด้วย Command Prompt

Send this to a friend