Gmail ประกาศคลิปวิดีโอที่ชนะแล้ว


ข่าวนี้อาจจะเก่าไปหน่อย แต่ว่ามันน่าสนใจดีเลยเอามาให้ดูครับ เป็นคลิปวิดีโอ โป๊ เอ้ย ไม่ใช่ๆ เป็นคลิปวิดีโอของผู้ชนะในการประกวด Gmail ครับ โดยในคลิปวิดีโอต้องมีรูปซองจดหมาย gmail ( ) ไม่ให้เสียเวลาไปดูดีกว่า เบื้องหลัง: Gmail : A Behind the Scenes video แหล่งที่มา: Watch the final collaborative video

Comments

Send this to a friend