NET 2015 (NBTC Expo Thailand 2015) “The Future Trend in Digital World” 6-9 ส.ค. 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

NET-2015-cover

วันสื่อสารแห่งชาติเป็นวันที่มีความสำคัญกับกิจการการสื่อสารของประเทศไทยทั้งกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมประเทศไทย สำนักงาน กสทช. จึงได้กำหนดจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี 2558 ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทั้ง 3 อุตสาหกรรมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม  รวมถึงเป็นการสนับสนุนความคิดริเริ่มนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาลไทย

การจัดงาน NBTC Expo Thailand 2015 (NET 2015) ในครั้งนี้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงศักยภาพของเทคโนโลยีการสื่อสารแบบดิจิตอล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างโอกาสและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวให้สามารถนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น

NET 2015 จะแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัย และแสดงผลงานเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ อีกทั้งจะเป็นเวทีสำหรับการประชุมระดับนานาชาติ และการมองหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ทั้งในภาคของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร รอบล้อมด้วยแหล่งธุรกิจ การค้า และสถานบันเทิงต่างๆ อย่างครบครัน

สถานที่จัดงาน :  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ : 6-9 สิงหาคม 2558
กิจกรรม : การประชุมวิชาการโดย กสทช., การจัดแสดงนิทรรศการ, ฟอรั่มเครือข่ายทางธุรกิจ

การประชุมเชิงวิชาการโดย สำนักงาน กสทช. : ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ เพลนารีฮอลล์
Hi-Light ที่สำคัญประกอบด้วย การกล่าวสุนทรพจน์จากวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและประสบการณ์ระดับโลกซึ่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ในหัวข้อ “Collaborating towards Global Digital Economy: Opportunities and Challenges”

การจัดแสดงนิทรรศการ : ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2558 แบ่งออกเป็น

  • Digital Economy : การจัดแสดงนิทรรศการโดยหน่วยงานของภาครัฐเกี่ยวกับความคิดริเริ่มต่อนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
  • Digital Community : แสดงผลงานจากภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในอนาคต เช่น smart city smart home รวมถึง Internet of Things
  • Mobile World : เป็นนิทรรศการและงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับโทรศัพท์มือถือ และคลื่นความถี่ที่จะมีการจัดสรรในอนาคต เช่น  4G / 5G รวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวกับบริการโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่างๆ
  • Smart Entertainment : จัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงในรูปแบบดิจิตอลและอุปกรณ์สำหรับแพร่ภาพและกระจายเสียง เช่น ระบบ 4K / 8K  รวมถึงคุณภาพของเนื้อหาและนวัตกรรมของสื่อต่างๆ ในรูปใหม่
  • Cyber Security : การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการตระหนักถึงความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และการป้องกันของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับโทรศัพท์มือถือ

อ่านกำหนดการ และ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://net2015.nbtc.go.th

 

Comments

Send this to a friend